RHO Leading in change

“Alle dingen worden 2 keer gemaakt; eerst in gedachten; daarna fysiek. De sleutel tot creaviteit is om te beginnen met het einddoel in gedachten, met visie en een blauwdruk van het resultaat”

Website: leadinginchange.nl